Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Místo sledování Telefon
Petr Horák  -  -
Miloslav Šrejber  -  -
Roman Hebelka Zaječí potok + hráz   -
Peterka Tomáš Petrovický potok  -
Martin Baudyš Petrovický potok 499 781 112
Miroslav Šrejber Lesní, Mariánský potok  -
Pavel Staněk ml. Kritická místa  -
Pavel Staněk st. Kritická místa 499 888 189

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce JSDH) Mobil (neveřejný)
Pavel Michel člen JSDH
Jiří Hofman člen JSDH
Josef Pich st. starosta JSDH

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Nákladní auta 5-10x, bagr 2x Zdeněk Vavřena VAPO Batňovice 602 485 529,
499 781 511
Traktor 2x Josef Řezníček Batňovice 127 602 431 280
Bagr 1x Jaroslav Řezníček Batňovice 1 606 427 783
Bagr 2x Tomáš Peterka Batňovice 150 603 531 069
Nářadí, písek Tomáš Peterka VAPO Batňovice 602 458 529,
499 781 511
Pytle, čerpadlo Tomáš Peterka OÚ Batňovice 499 781 521,
602 587 083

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Batňovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Místo ubytování/stravování Batňovice 181 Radka Šolcová 732 161 329 250 150
Kulturní dům Místo ubytování Batňovice 106 OÚ Batňovice 499 781 521 200 -

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Potraviny Radka a Jiří Rudolfovi   Úpická 556,
Rtyně v Podkrkonoší
Jiří Rudolf 739 015 635

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
 VaK Trutnov a.s. Nábřeží Václava Havla 19, Trutnov Václav Moravec 731 134 901