Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Batňovice 4, 542 37 Batňovice
Tel.: 499 781 521,602 587 083
E-mail: obec@batnovice.cz
Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
Tel.: 499 803 111

Ing. Vendula Kasperová - Vedoucí odboru životní prostředí
Tel.: 499 803 374
E-mail: kasperova@trutnov.cz

Ing. Šárka Svatá -  Oddělení vodního hospodářsví

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

RNDr. Miroslav Krejzlík - Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Tel.: 495 817 190
E-mail: mkrejzlik@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Zdeněk Štorek - Vedoucí oddělení vodního hospodářství
Tel.:
495 817 194
E-mail:
zstorek@kr-kralovehradecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra