Srážkoměry - Batňovice

Batňovice

Srážkoměrná stanice obce Batňovice je umístěna na střeše obecního úřadu. Provozovatelem je Obec Batňovice.

Jívka - MIMO PROVOZ

Srážkoměrná stanice se nachází v centru obce na zahradě obecního úřadu č. p. 42.
Majitelem a provozovatelem stanice je obec Jívka.
PROVOZ JE NA DOBU NEURČITOU ZASTAVEN.

Malé Svatoňovice

Srážkoměrná stanice obce Malé Svatoňovice je umístěna na střeše obecního úřadu. Provozovatelem stanice je od 1. 1. 2020 obec Malé Svatoňovice.

Radvanice

Srážkoměrná stanice Povodí Labe je umístěna na střeše obecního úřadu Radvanice.

Radvanice (OÚ)

Srážkoměrná stanice obce Radvanice se nachází na střeše obecního úřadu. Provozovatelem stanice je od 1. 1. 2020 obec  Radvanice.

Suchovršice

Srážkoměrná stanice obce Suchovršice je umístěna na střeše obecního úřadu. Provozovatelem stanice je od 1. 1. 2020 obec Suchovršice.

Úpice

Srážkoměrná stanice je umístěna ve hvězdárně Úpice. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Hradec Králové.

Velké Svatoňovice

Srážkoměrná stanice obce Velké Svatoňovice je umístěna na budově obecního úřadu. Provozovatelem stanice je od 1. 1. 2020 obec Velké Svatoňovice.