Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Batňovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Batňovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějšími toky v území jsou Rtyňka, Mariánský, Petrovický a Markoušovický potok.

batnovice_toky

Vodní toky na území obce Batňovice

Rtyňka

Vodní tok Rtyňka pramení ve Rtyňské brázdě pod Jestřebími horami, východně od města Rtyně v Podkrkonoší v nadmořské výšce 520 m. Rtyňka protéká Rtyní v Podkrkonoší, Batňovicemi a Úpicí. Vodní tok ústí do Úpy z levé strany v nadmořské výšce 330 m. V obci Batňovice se vlévají do toku Mariánský, Petrovický, Markoušovický potok (pravostranné přítoky). Délka toku je 8,3 km a plocha povodí činí 35,3 km2.

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Batňovice

Přehled vodních děl na území obce Batňovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Batňovice se nenachází žádná vodní díla. Ovšem výše na toku Markoušovického potoka se nachází dva rybníky, které by při rozlivu mohly ohrozit intravilán obce Batňovice. Jsou jimi rybník Aman a Batňovický rybník (Podháj).