Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Batňovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  •     Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik

Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Závod: 
Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 366 311

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Dvůr Králové nad Labem, Roosveltova 2855, Dvůr Králové nad Labem
Ing. Štěpán Černý, Tel.: 499 320 209
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Batňovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Rtyňka 10101242 1-01-02-044/046/048
Strážkovický potok 10167514 1-01-02-045
Mariánský potok 10167519 1-01-02-046
Petrovický potok 10185356 1-01-02-045
bezejmenný tok 10167560 1-01-02-047
bezejmenný tok 10167531  1-01-02-046
bezejmenný tok 10167512 1-01-02-044

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe,  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Petr Jíra, Tel.: 606 081 094, e-mail: petr.jira@lesycr.cz (Působnost: Broumov, Trutnov, Červený Kostelec)
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Batňovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Markoušovický (Zaječí) potok  10185357 1-01-02-047