Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje zastupitelstvo obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Batňovice 4, 542 37 Batňovice
Tel.: 499 781 521, 602 587 083
E-mail: obec@batnovice.cz
Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
Tel.: 499 803 111, 499 803 252
Fax: 499 803 103

E-mail: povoden@trutnov.cz, podatelna@trutnov.cz
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111                                                   
Fax: 495 817 336
E-mail: povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.