Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Telefon

Mobil

Vladimír Dofek Starosta obce Brantice 554 646 032

 Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Telefon

Mobil

Jan Fischer Hlídková služba za ORP Krnov (VHP POD) 554 616 222
Ing. Jaroslav Hlaváček Hlídková služba za ORP Krnov (VHP POD) 554 616 222
Odpovědnost v rámci hlásné a hlídkové služby obce přebírá předseda povodňové komise, starosta obce Vladimír Dofek, v případě jeho nepřítomnosti člen povodňové komise, místostarosta obce Ing. Vlastimil Machů.

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Obec Brantice nemá SDH ani běžné vybavení hasičů, proto v případě ohrožení může využít technické prostředky sousední obce Zátor či města Krnov - Kostelec.

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky Počet sil Kontaktní osoba Adresa

Telefon

SDH Zátor CAS na vodu, motorová pila, čerpadlo ponorné kalové a plovoucí čerpadlo 10 Anna Krušinová Zátor 219
JPO Krnov VEA Škoda Fabia, CAS 24 T815 Terrno, CAS 32 T815, AZ 30 IFA, TA 2 Iveco Daily 15 Bc. Daniel Vítek Partyzánů 12, 794 01 Krnov

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Brantice

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Počet osob Počet jídel
OÚ - místo shrom. Brantice 121 Vladimír Dofek -- --
KD Brantice Brantice 125 Vladimír Dofek 50 50
Nádraží ČD Brantice 179 Vladimír Dofek 50 50
Sokolovna Radim Radim 126 Vladimír Dofek 50 50

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
Hruška Brantice 318


Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
VaK Bruntál, a. s. tř. Práce 1445/42, 79201