Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Telefon Mobil
Ing. Daniel Říha Starosta obce Brantice 554 646 032 792 336 945


 Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Telefon

Mobil (neveřejný)

Jan Fischer Hlídková služba za ORP Krnov (VHP POD) 554 616 222
Ing. Jaroslav Hlaváček Hlídková služba za ORP Krnov (VHP POD) 554 616 222
Odpovědnost v rámci hlásné a hlídkové služby obce přebírá předseda povodňové komise, starosta obce Ing. Daniel Říha, v případě jeho nepřítomnosti člen povodňové komise Vladimír Dofek

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Obec Brantice nemá SDH ani běžné vybavení hasičů, proto v případě ohrožení může využít technické prostředky sousední obce Zátor či města Krnov - Kostelec.

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky Počet sil Kontaktní osoba Adresa

Telefon (neveřejný)

SDH Zátor

Vozidlo pro přepravu osob VW rafter,

motorová pila,   elektrocentrála,

čerpadlo ponorné kalové a plovoucí

10

Kateřina Nálepová, starostka

Jaromír Wysoglad, velitel

Garáže naproti školy, Loučky 140

Garáž Sportovní areál Zátor, Loučky 225

Agrozat, s.r.o.

DH-112: kope do hloubky 2,5 m, vhodné pro úpravu toku;
UN-053: se lžící;
traktor s vlečkou (5 ks); fekální vůz (traktorový), TATRA 815; UNC 052

10

Miloslav Ovčáček

Loučky 21, Zátor (areál firmy v centru obce)

IKTUS, s.r.o.

Vysokozdvižný vozík, Ford Transit

30

Jaromír Janča

Loučky 100, Zátor (areál výroby)

UNEKO, s.r.o.

Vysokozdvižný vozík; ford tranzit

20

Zdeněk Šarman

Loučky 33, Zátor (areál výroby)

JPO Krnov VEA Škoda Fabia, CAS 24 T815 Terrno, CAS 32 T815, AZ 30 IFA, TA 2 Iveco Daily 15 Bc. Daniel Vítek Partyzánů 12,  Krnov

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Brantice

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Počet osob Počet jídel
OÚ - místo shrom. Brantice 121 Ing. Daniel Říha

792 336 945

-- --
KD Brantice Brantice 125 Ing. Daniel Říha

792 336 945

50 50
Nádraží ČD Brantice 179 Ing. Daniel Říha

792 336 945

50 50
Sokolovna Radim Radim 126 Ing. Daniel Říha

792 336 945

50 50


Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon (neveřejný)
Hruška Brantice 318


Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon (neveřejný)
VaK Bruntál, a. s. tř. Práce 1445/42