Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Brantice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
  • Významné vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava 5

Přímý výkon správy toku:
VHP Krnov, Albrechtická 22, 794 01 Krnov, tel.: 554 616 220

Úsekový technik:
Jan Fischer
Tel.: 724 141 954
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,2 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Brantice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku             IDVT                      ČHP
Opava 10100014 2-02-01-061/2-02-01-037/2-02-01-035
bezejmenný tok 10212673 2-02-01-037
bezejmenný tok 10216368 2-02-01-035
bezejmenný tok 10209713 2-02-01-035
bezejmenný tok 10211247 2-02-01-035

    

  • Významné vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Pracoviště Krnov, V Osadě 22, 794 01 Krnov, tel.: 956 951 234
Ing. Lenka Lesáková
tel.: 724 523 967, e-mail: lenka.lesakova@lesycr.cz

Pracoviště:
Pracoviště Krnov, V Osadě 22, 794 01 Krnov, tel.: 956 951 237
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,2 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s.p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Brantice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT                        ČHP                                             
Krasovka 10100530 2-02-01-036/2-02-01-035
PP Krasovky v km 3,5 10210130 2-02-01-036
Radimek 10211401 2-02-01-036
LP Krasovky v km 0,9 10208911 2-02-01-036
PP Krasovky v km 2,85 10209048 2-02-01-036
PP Krasovky v km 1,95 10217622 2-02-01-036
bezejmenný tok 10214534 2-02-01-036

   

  • Významné vodní toky bez určení správcovství
Název vodního toku IDVT                     ČHP                                        
HOZ 10212127 2-02-01-037
HOZ 10216501 2-02-01-037
bezejmenný tok 10218185 2-02-01-036
HOZ 10217097 2-02-01-035
náhon MVE Brantice 10212906 2-02-01-035 
HOZ 10208844  2-02-01-036
HOZ 10215927 2-02-01-035