Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Brantice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky"

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Významné vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava 5

Přímý výkon správy toku:
VHP Krnov, Albrechtická 22, 794 01 Krnov
Tel.: 554 616 220

Vedoucí vodohospodářského provozu Krnov:
Ing. Jaroslav Hlaváček
Tel.: 554 616 293
E-mail: krnov.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Brantice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku             IDVT                      ČHP
Opava 10100014 2-02-01-0350-0-00, 2-02-01-0370-0-00
bezejmenný tok 10212673 2-02-01-0370-0-00
bezejmenný tok 10216368 2-02-01-0350-0-00

    

  • Významné vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
OŘ severní Morava, Pikartská 2128/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Vedoucí: Ing. Alojz Riško

Tel.: 956 941 301, 725 129 572
E-mail: alojz.risko@lesycr.cz

Příslušný správce VT (Rajon 103):
Ing. Lucie Šponerová
Tel.: 956 941 365, 724 525 008
E-mail: lucie.sponerova@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Brantice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT                        ČHP                                             
Krasovka 10100530 2-02-01-0360-0-00
PP Krasovky v km 3,5 10210130 2-02-01-0360-0-00
Radimek 10211401 2-02-01-0360-0-00
LP Krasovky v km 0,9 10208911 2-02-01-0360-0-00
PP Krasovky v km 2,85 10209048 2-02-01-0360-0-00
PP Krasovky v km 1,95 10217622 2-02-01-0360-0-00
bezejmenný tok 10214534 2-02-01-0360-0-00

   

  • Vodní toky bez určení správcovství

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km.

Název vodního toku IDVT                     ČHP                                        
HOZ 10212127 2-02-01-0370-0-00