Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Brantice 121, 793 93 Brantice
Tel: 554 646 032, 554 646 022
E-mail: podatelna@brantice.cz, starosta@brantice.cz
Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Tel: 554 697 111 
Fax: 554 610 418
E-mail:  epodatelna@mukrnov.cz

Odbor životního prostředí - Ing. Petr Suchý
Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1
Tel: 554 697 327
E-mail: psuchy@mukrnov.cz

Vodní a odpadové hospodářství - Ing. Pavla Hájková
Tel: 554 697 325
E-mail: 
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel: 595 622 222
Fax: 595 622 126
E-mail: POSTA@MSK.CZ

Odbor životního prostředí a zemědělství - Jan Filgas, Ing.
Tel: 595 622 387
E-mail: jan.filgas@msk.cz
Oddělení vodního hospodářství - Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@kr-moravskoslezsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra