Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Brantice 121, 793 93 Brantice
Tel.: 554 646 032, 554 646 022
E-mail: podatelna@brantice.cz, starosta@brantice.cz
Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1
Tel.: 554 697 111
E-mail:  epodatelna@mukrnov.cz

Odbor výstavby a životního prostředí
Vodní 2148/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1
Vedoucí odboru
- Ing. Petr Suchý

Tel.: 554 697 609, 734 264 799
E-mail: psuchy@mukrnov.cz


Oddělení životního prostředí
Referent vodního hospodářství: Bc. Ondřej Šmíd 
Tel.: 554 697 675
E-mail: osmid@mukrnov.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222
E-mail: posta@msk.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru
- Ing. Jan Filgas
Tel.: 595 622 387
E-mail: jan.filgas@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení 
- Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra