Srážkoměry - Brantice

Cvilín

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik, která se nachází na vrchu Hradisko jihovýchodně od Krnova.

Krasov

Srážkoměr ve správě obce Krasov je umístěn v oploceném areálu vodárenského objektu v západní části obce Krasov. 

Krnov

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ je umístěna na jih od Krnova v nadmořské výšce 360 m.

Lichnov (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v centru obce Lichnov, na pravém břehu toku Čižina. Stanice leží v nadmořské výšce 393 m. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ.