Srážkoměry - Brantice

Cvilín

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik, která se nachází na vrchu Hradisko jihovýchodně od Krnova

Krasov

Srážkoměr je umístěn v oploceném areálu vodárenského objektu v západní části obce Krasov. Srážkoměrná stanice je ve správě obce Krasov.

Krnov

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ v nadmořské výšce 360 m. 

Lichnov (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ. Povodí III. řádu: 2-02-01 Opava po Moravici. Nadmořská výška stanice: 393 m n.m. Srážkoměrná stanice se nachází v centru obce Lichnov u č.p. 271.