Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Krnov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Brantice.

Osoby na území obce Brantice budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění silnice podél vodního toku Opava (silnice I/45), ř. km 83,0 ‑ 85,3. Dále dochází k zaplavení silnice III/4585 a většiny obecních cest v Branticích (od ř. km 78,9 do 79,5 km). Evakuační trasa vede od středu obce po neevidované silnici směrem k železničnímu nádraží (evakuační místo a zároveň úniková trasa ‑  vlak). Další evakuační trasa povede po silnici I/45 směrem na Krnov. Dle rozsahu ohrožení lze jet směrem i na Bruntál. »
Dopravní omezení na území obce Brantice
Objízdné trasy na území obce Brantice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.