Hladinoměry - Brantice

Brantice- vodočet 1, jez (Opava)

Vodočetná lať pro pozorování vodních stavů Brantice_C1 (Opava) se nachází na jezu u malé vodní elektrárny poblíž zámku (ř. km 79,5). Provozovatelem je obec Brantice.

Brantice - vodočet 2 (Opava)

Vodočetná lať místa vizuální kontroly Brantice_C2 je umístěna na konci obce, na levém břehu Opavy, u mostu přes silnici III/4589, ř. km 76,6. Provozovatelem je obec Brantice.

Čaková (Čakovský potok)

Hladinoměrná stanice kategorie C Čaková (Čakovský potok) se nachází na přemostění přes Čakovský potok v obci Čaková v blízkosti č. p. 77. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Čaková. Obec dále varuje obce Zátor a Brantice, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Krnov). Provozovatelem profilu je obec Čaková. 

Krasov (Krasovka)

Hladinoměrná stanice obce Krasov je vybudována ve střední části obce na mostu vedle požární zbrojnice. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Krasov. Obec dále varuje obec Brantice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Krnov).

Krnov (Opava)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Ostrava. Hladinoměr se nachází v centru Krnova na silničním mostě přes tok ve vedlejší ulici Opavská.

Radim (Krasovka)

Hlásný profil kat. C Radim, Krasovka se nachází na pravém břehu Krasovky v ř. km 3,31 v místní části Radim (Brantice). Profil byl zřízen v roce 2015 a je ve správě Povodí Odry, státní podnik. Jedná se o limnigrafickou stanici vybavenou automatickým přenosem dat, vodočetnou latí a také srážkoměrem.

Zátor (Opava)

Hladinoměrná stanice kat. C obce Zátor se nachází na přemostění přes Opavu v obci Zátor, v blízkosti společnosti Iktus. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Zátor. Obec dále varuje obec Brantice a město Krnov, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Krnov).

Zátor (Zátoráček)

Hlásný profil kat. C ve správě Povodí Odry, státní podnik. Zařízení pro měření umístěné ve zděném sloupku v centrální části obce, na levém břehu VT Zátoráček, vybaveno automatickým radiovým přenosem dat na VH dispečink Povodí Odry. V místě měření je dno VT z kamenné dlažby. Stanice se nachází v blízkosti OÚ, nadmořská výška 365 m.