Hladinoměry - Brantice

Brantice- vodočet 1, jez (Opava)

Vodočetná lať pro pozorování vodních stavů Brantice_C1 (Opava) se nachází na jezu u malé vodní elektrárny poblíž zámku (ř. km 79,5). 

Brantice - vodočet 2 (Opava)

Vodočetná lať místa vizuální kontroly Brantice_C2 je umístěna na konci obce, na levém břehu Opavy, u mostu přes silnici III/4589, ř. km 76,6.

Krasov (Krasovka)

Hladinoměrná stanice obce Krasov je vybudována ve střední části obce na mostu vedle požární zbrojnice. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Krasov. Obec dále varuje obec Brantice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Krnov).

Krnov (Opava)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Ostrava. Hladinoměr se nachází v centru Krnova na silničním mostě přes tok (ř. km 72,8) ve vedlejší ulici Opavská.

Radim (Krasovka)

Hlásný profil kat. C Radim, Krasovka se nachází na pravém břehu Krasovky v ř. km 3,31 v místní části Radim (Brantice). Profil byl zřízen v roce 2015 a je ve správě Povodí Odry, státní podnik. Jedná se o limnigrafickou stanici vybavenou automatickým přenosem dat, vodočetnou latí a také srážkoměrem.

Zátor (Opava)

Hladinoměrná stanice Zátor (Opava) se nachází na přemostění přes Opavu v obci Zátor, v blízkosti společnosti Iktus. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Zátor. Obec dále varuje obec Brantice a město Krnov, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Krnov).