POVODŇOVÝ PLÁN obce Brantice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 000111/922/45.14/2016; ze dne 20. 01. 2016
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/001006/2014; ze dne 28. 03. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Krnov, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního a odpadového hospodářství
Č. j.: KRNOVZP-8917/2016 suchy; ze dne 11. 02. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 11. 2019
offline verze 19. 11. 2019
digitalizovaná verze 19. 11. 2019
databáze POVIS 19. 11. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i