Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Brusné a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějšími toky v území jsou Rusava a Brusenka.

Vodní toky na území obce Brusné

Vodní tok Rusava je levostranný přítok řeky Moravy v České republice, má délku 29,8 km o rozloze sběrného povodí 148,4 km². Rusava pramení v Hostýnských vrších, přibližně ve výšce 600 m n. m. na jižním úbočí vrchu Bukovina (někdy se jako počátek Rusavy uvádí pramen na úbočí protilehlého vrchu Pardus nebo pramen pod mezilehlým sedlem Klapinov), protéká stejnojmennou obcí Rusava, několika dalšími vesnicemi a městy Holešov a Hulín. Do Moravy se vlévá pod Kroměříží v nadmořské výšce 184 m. V dolním toku byla řeka dříve nazývána též "Kadala".

Rusava má mnoho drobných přítoků, nejvýznamnějším a nejvodnatějším přítokem je Ráztoka. Soutok s Ráztokou se nachází v obci Rusava a výškový rozdíl mezi tímto soutokem a prameništěm je asi 240 m. Od středního toku až k ústí do Moravy je Rusava silně regulována. Úsek Dobrotice-Holešov-Všetuly byl regulován po ničivé povodni roku 1910 (regulace byla stavebně dokončena až po 1. světové válce). Díky novým vysokým a zpevněným břehům tak město Holešov během 20. století uniklo několika dalším povodním, včetně "stoleté" povodně v roce 1997, která v rámci města postihla jen pár domů na řídce osídleném pravém břehu. 

Další vodní tok na území obce je pravostranný přítok Rusavy Brusenka. Prochází severní částí obce v západním směru, kde se kousek za obcí nachází jejich soutok. Pramení pod vrcholem Bukovina (658 m n. m.) a její délka je 3,59 km.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Rusava

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Chomýž, Rusava 22,7 0,244 4,4 -- 9,7 14 -- 32 43

Podélný profil Rusavy
 
Podélný profil Rusavy (staničení ř. km od pramene)