Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


 

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Brusné (Rusava) - most Pod hradem

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Brusné (Rusava) - lávka u objektu č. p. 96

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Brusné (Brusenka) - most za OÚ č. p. 93

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Brusné (Brusenka) - silniční most u č. p. 80