Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Brusné 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Tel.: 775 393 397
E-mail: obec@brusne.cz
Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Tel: 573 501 911
Fax: 573 501 968
E-mail: podatelna@mubph.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel: 577 043 100
Fax: 577 043 102
E-mail: jiri.cunek@kr-zlinsky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.