Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Bystřice pod Hostýnem.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Brusné.

Osoby na území obce Brusné budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

V případě povodní blížící se Q100 dojde k vybřežení toku a zaplavení komunikace III/43816 mezi obcemi Brusné a Chomýž. Pro obec Brusné byla stanovena jedna objízdná trasa, která reaguje na zaplavení a zneprůjezdnění místní komunikace III/43816 v lokalitě pod rybníky při vybřežení Rusavy. Objízdná trasa začíná v Chomýži, pokračuje přes Hlinsko pod Hostýnem, Bílavsko a Slavkov pod Hostýnem .
Dopravní omezení na území obce Brusné
Objízdné trasy na území obce Brusné

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.