Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Brusné a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p. 
Správce:
Povodí Moravy, s. p. , Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod:
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Tel.: 572 552 571
Email: provozhradiste@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín
Tel.: 577 102 893
správce VT na území obce:
Ing. Jaroslav Foukal – tel. 607 747 034, e-mail: foukal@pmo.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního tokuIDVTČHPSprávcovství ř. km
Slavkovský potok 10203259 4-12-02-125 4-12-02-126 4-12-02-124 0,0 - 6,445

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p. , Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Mário Vaniak, mobil.: 724 501 134, e-mail: mario.vaniak@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Brusné, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního tokuIDVTČHPSprávcovství ř. km
Rusava 10100163 4-12-02-126 4-12-02-124 4-12-02-123 18, 153 - 29,841
Zhrta 10194656 4-12-02-126 0,0 - 4, 641
Brusenka 10201505 4-12-02-124 0,0 - 3,511
LP Brusénky č. 5 10191040 4-12-02-124 0 - 1,353
PP Rusavy č. 1 10192000 4-12-02-124 0,0 - 1,315
LP Rusavy č. 3 10186412 4-12-02-124 0,0 - 1,308
LP Brusénky č. 6 10206584 4-12-02-124 0,0 - 1,215
LP Ráztoky č. 34 10195029 4-12-02-123 0,0 - 1,03
LP Rusavy č. 5 10196794 4-12-02-124 0,0 - 0,964
LP Ráztoky č. 36 10191320 4-12-02-123 0,0 - 0,779
PP Zhrty č. 1 10390856 4-12-02-126 0,0 - 0,519

 

  • Vodní toky, u nichž se správa neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Do této kapitoly by náležely i další vodní toky bez určeného správce, ale nesplňují svou délkou výše uvedené kritérium.

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Bezejmenný vodní tok 10204765 4-12-02-124 0,0  - 1,298
Bezejmenný vodní tok 10204765 4-12-02-124 0,0 - 0,534