Hladinoměry - Brusné

Brusné lávka u objektu č. p. 96 (Rusava)

Hlásný profil, ve formě barevných značek na břehu opevnění toku, se nachází na lávce na kraji intravilánu obce u č. p. 96. Hlásný profil spravuje obec Brusné, která zároveň kontroluje vývoj povodňové situace a která dále informuje o vývoji stavu hladiny Rusavy ORP Bystřice pod Hostýnem a Chomýž.

Brusné most Pod hradem Křídlo (Rusava)

Hlásný profil je umístěn na mostu pod hradem Křídlo, je vybaven hladinoměrem, vodočetnou latí a data jsou přenášena dále obci. Hlásný profil spravuje obec Brusné, která je zároveň příjemcem zpráv o vývoji povodňové situace a která dále informuje o vývoji stavu hladiny Rusavy ORP Bystřice pod Hostýnem a Chomýž.

Brusné most za OÚ č. p. 93 (Brusenka)

Hlásný profil kategorie C Brusné (Brusenka) ve formě barevných značek na mostní konstrukci přes Brusenku za obecním úřadem, č. p. 93. Hlásný profil spravuje obec Brusné, která zároveň kontroluje vývoj povodňové situace, a která dále informuje o vývoji stavu hladiny Brusénky ORP Bystřice pod Hostýnem a níže ležící obec Chomýž.

Brusné silniční most u č. p. 80 (Brusenka)

Hlásný profil kategorie C Brusné (Brusenka), ve formě barevných značek se nachází na mostní konstrukci přes vodní tok Brusenka ve východní části intravilánu obce Brusné u č. p. 80. Hlásný profil spravuje obec Brusné, která je zároveň kontroluje vývoj povodňové situace a která dále informuje o vývoji stavu hladiny Rusavy ORP Bystřice pod Hostýnem a Chomýž.