Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Brusné 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Tel.: 775 393 397
E-mail: obec@brusne.cz
Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Tel: 573 501 911
Fax: 573 501 968
E-mail: podatelna@mubph.cz

Vedoucí odboru životního prostředí - MVDr. Hana Jedonová
Tel: 573 501 946
E-mail: jedonova@mubph.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz