Zabezpečení dalších záchranných prací ve veřejném zájmu

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen:

  • umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce
  • přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi
  • řídit se příkazy povodňových orgánů

V době krizového stavu je starosta oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí pomoci. Starosta může požádat kohokoli, aby poskytl prostředky nebo se sám zúčastnil záchranných prací.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001660.00166
starting _require0.041290.04294
end _require0.000150.0431
starting _initRouter3.0E-50.04312
finishing _initRouter0.105240.14836
starting init0.01040.15876
finishing init0.085250.24401
starting postDispatch0.067820.31183
finishing postDispatch0.627740.93956
finish3.0E-50.93959