Zabezpečení pracovních sil a věcných prostředků na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území

V případě krizových situací lze řešit zabezpečení sil, prostředků, materiálů a služeb v součinnosti s krajským operačním střediskem HZS Olomouckého kraje.

V případě potřeby lze k provádění záchranných a zabezpečovacích prací využít jak technické prostředky obce, tak i prostředky místních podnikatelských subjektů.

Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod, umožnit vstup na své pozemky a do objektů k provádění zabezpečovacích a záchranných prací, strpět odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu, poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky a zúčastnit se podle svých možností těchto prací.

Kontakty na subjekty poskytující technické a materiální prostředky se nacházejí v Příloze Důležité kontakty část Dostupné záchranné a zabezpečovací technické a materiální prostředky

Zabezpečovací a záchranné práce, které by nebylo možno zvládnout svépomocí v rámci obce, by byly vyžádány u specializovaných firem a s pomocí povodňové komise ORP Olomouc.

Náhradní zdroj pitné vody: dovoz cisteren prostřednictvím firmy Moravská vodárenská, a. s.
Kontaktní osoba: Ing. Petr Schinneck, 602 512 576.

Náhradní zdroj potravin: prostřednictvím prodejny Paulla s. r. o.
Kontaktní osoba: Vít Pokorný, 720 742 050.
Další kontakty viz Plán spojení na důležité organizace
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001590.00159
starting _require0.043320.04491
end _require0.000160.04507
starting _initRouter3.0E-50.0451
finishing _initRouter0.093660.13876
starting init0.010240.149
finishing init0.070150.21915
starting postDispatch0.062110.28127
finishing postDispatch0.541120.82239
finish3.0E-50.82241