Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba obce
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování

Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Janča Emilián

 Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
p. Mašek Václav


Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací v obci Čaková

Vlastník Typ techniky Kontaktní osoba Telefon
OÚ Čaková traktor s lesní nástavbou, čelním nakladačem + vlek s hydraulickou rukou; uskladněno v garáži za hřištěm u č. p. 40 Janča Emilián
p. Matouš Vladimír traktor s lesní nástavbou, čelním nakladačem + vlek s hydraulickou rukou p. Matouš Vladimír

Obec Čaková nemá SDH ani běžné vybavení hasičů, proto v případě ohrožení může využít technické prostředky sousední obce Zátor:

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací v obci Zátor

Vlastník Typ techniky Počet sil Kontaktní osoba Adresa Telefon
SDH Zátor CAS na vodu, motorová pila, hasičská AVIE, čerpadlo ponorné kalové a plovoucí čerpadlo 10 Anna Krušinová Zátor 219
Agrozat, s.r.o. DH-112:kope do hloubky 2,5 m, vhodné pro úpravu toku; UN-053: se lžící; traktor s vlečkou (5 ks); fekální vůz (traktorový); TATRA 815; UNC 052; 10 Miloslav Ovčáček Loučky 21
IKTUS, s.r.o.

 

30 J. Janča Loučky 100

UNEKO, s.r.o.

Vysokozdvižný vozík; ford tranzit 20 Zdeněk Šarman Loučky 33


Vlastníci traktorů pro přepravu (Zátor)

Vlastník Kontakt
Belej Milan
p. Šamaj
Vaculík Zdeněk
Schwarz Jiří
Štefela Zdeněk
Lant Antonín


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Čaková

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Počet osob / jídel
Sál KD (budova OÚ) Čaková 101, 793 16 Zátor Janča Emilián 80/80
 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Smíšené zboží Čaková 90, 793 16 Zátor Alena Tomiczkova 722 822 320

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
KVak Krnov, s.r.o. Maxima Gorského 816/11,
794 01 Krnov
Ing. Libor Staněk
(jednatel)
724 154 592
VaK Bruntál, a.s. tř. Práce 1445/42,
792 01 Bruntál
Miroslav Hejč
(vedoucí provozu)
724 983 520