Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování

Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Janča Emilián


Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
p. Mašek Václav


Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací v obci Čaková

Vlastník Typ techniky Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
OÚ Čaková traktor s lesní nástavbou, čelním nakladačem + vlek s hydraulickou rukou; uskladněno v garáži za hřištěm u č. p. 40 Janča Emilián
p. Matouš Vladimír traktor s lesní nástavbou, čelním nakladačem + vlek s hydraulickou rukou p. Matouš Vladimír

Obec Čaková nemá SDH ani běžné vybavení hasičů, proto v případě ohrožení může využít technické prostředky sousední obce Zátor:

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací v obci Zátor

Vlastník Typ techniky Počet sil Kontaktní osoba Adresa Telefon (neveřejný)
SDH Zátor

Vozidlo pro přepravu osob VW rafter,

motorová pila,   elektrocentrála,

čerpadlo ponorné kalové a plovoucí

10

Kateřina Nálepová, starostka

Jaromír Wysoglad, velitel

Garáže naproti školy, Loučky 140

Garáž Sportovní areál Zátor, Loučky 225

Agrozat, s.r.o. DH-112: kope do hloubky 2,5 m, vhodné pro úpravu toku;
UN-053: se lžící;
traktor s vlečkou (5 ks); fekální vůz (traktorový), TATRA 815; UNC 052
10 Miloslav Ovčáček Loučky 21 (areál firmy v centru obce)
IKTUS, s.r.o.

Vysokozdvižný vozík, Ford Transit

30 Jaromír Janča Loučky 100 (areál výroby)
UNEKO, s.r.o. Vysokozdvižný vozík; ford tranzit 20 Zdeněk Šarman Loučky 33 (areál výroby)

 

Vlastníci traktorů, bagrů a nosičů kontejnerů (Zátor)

Vlastník Kontakt (neveřejný)
Lukáš Kuchta, nosič kontejnerů
Jiří Krajčovič, nosič kontejnerů
Antonín Lant, bagr


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Čaková

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Počet osob / jídel
Sál kulturního domu (budova OÚ) Čaková 101, 793 16 Zátor Janča Emilián 80/80


Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Smíšené zboží Čaková 90, 793 16 Zátor Alena Tomiczkova


Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Bruntál, a. s. tř. Práce 1445/42, 79201 Luděk Baklík
(vedoucí provozního útvaru)

724 983 520

KVak Krnov, s. r. o. Maxima Gorského 816/11,
794 01 Krnov
Ing. Libor Staněk
(jednatel)

724 154 592