Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Čaková a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava

Přímý výkon správy toku:
VHP Krnov, Albrechtická 22, 794 01 Krnov

Vedoucí provozu:
Ing. Jaroslav Hlaváček
Tel.: 554 616 293
E-mail: krnov.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Čaková, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Čakovský p. 10208799 2-02-01-0320-0-00
Bezejmenný tok 10213818 2-02-01-0320-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
OŘ severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava
Ing. Alojz Riško
Tel.: 956 941 301, 725 129 572
E-mail: alojz.risko@lesycr.cz

Příslušný správce VT (Rajon 103):
Ing. Lucie Šponerová
Tel.: 956 941 365, 724 525 008
E-mail: lucie.sponerova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Čaková, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Jelení potok 10216242 2-02-01-0220-0-00
LP Opavy 10217600 2-02-01-0330-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole je vypsán pouze vodní tok delší než 0,5 km. 

Název vodního toku IDVT ČHP
HMZ Čaková I 1-00088-01/2 10218331 2-02-01-0220-0-00