Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Čaková a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 49, 701 26 Ostrava
Tel.: 596 657 111

Závod 1 Opava:
Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava 5
Tel.: 596 657 511
ředitel závodu - Ing. Jiří Tkáč
Tel.: 596 657 512
E-mail: opa_reditel.sekretariat@pod.cz


Přímý výkon správy toku - VHP Krnov:
Albrechtická 22, 794 01 Krnov, tel.: 554 616 220
vedoucí VHP - Ing. Jaroslav Hlaváček
Tel.: 554 616 293
E-mail: jaroslav.hlavacek@pod.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Čaková, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Čakovský p. 10208799 2-02-01-032
Bezejmenný tok 10213818 2-02-01-032

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 956 951 210
E-mail: ost51@lesycr.cz

vedoucí ST - Ing. Miroslav Kahánek
Tel.: 956 951 210
E-mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz


Rajon - příslušný správce VT na území obce Čaková:
Rajon 103 - Správa toků, pracoviště Krnov
V Osadě 22, 794 01 Krnov, tel.: 956 951 237
Ing. Lucie Šponerová
Tel.: 724 525 008
E-mail: lucie.sponerova@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Čaková, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Jelení potok 10216242 2-02-01-022
LP Opavy 10217600 2-02-01-033

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. 

Název vodního toku IDVT ČHP
HMZ Čaková I 1-00088-01/2 10218331 2-02-01-022