POVODŇOVÝ PLÁN obce Čaková

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR941/042064/2021; ze dne 12. 01. 2021
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/21881/2020/922/45.14; ze dne 13. 01. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí
Č. j.: KRNOOVZP-8749/2021; ze dne 01. 02. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 16. 12. 2021
offline verze 16. 12. 2021
digitalizovaná verze 16. 12. 2021
databáze POVIS 16. 12. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i