Srážkoměry - Čaková

Karlovice

Srážkoměrná stanice obce Karlovice je umístěna na střeše vodárny pod lesem nad obcí. Provozovatelem srážkoměru je obec Karlovice.

Krasov

Srážkoměr je umístěn v oploceném areálu vodárenského objektu v západní části obce Krasov. Srážkoměrná stanice je ve správě obce Krasov.

Lichnov (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ. Povodí III. řádu: 2-02-01 Opava po Moravici. Nadmořská výška stanice: 393 m n.m. Srážkoměrná stanice se nachází v centru obce Lichnov u č.p. 271.