Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Čaková 101, 793 16 Zátor
tel.: 554 645 086
předseda - mobil: 724 178 455
e-mail: ucetni.cakova@seznam.cz
Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
tel: 554 697 111
pohotovostní tel: 606 834 209
fax: 554 610 418
e-mail: epodatelna@mukrnov.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
tel: 595 622 222
fax: 595 622 126
e-mail: posta@posta.kr-moravskoslezsky.cz

V době povodně:
IBC MSK, Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava
tel: 950 739 804
fax.: 950 739 291
e-mail: ks.msk@hzsmsk.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
tel:
267 121 111

fax: 267 310 920
e-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.