Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Čaková 101, 793 16 Zátor
Tel.: 554 645 086, 724 178 455 (starosta)
E-mail: ucetni.cakova@seznam.cz
Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
Tel.: 554 697 111
Pohotovostní tel: 606 834 209
E-mail: epodatelna@mukrnov.cz
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
Tel.: 595 622 222
E-mail: povoden@msk.cz

V době povodně:
IBC MSK, Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava
Tel.: 950 739 804
E-mail: ks.msk@hzsmsk.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
 267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.