Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Čaková

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Čaková a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Celý katastr obce spadá do působnosti Povodí Odry, státní podnik a nejvýznamnějším vodním tokem na území obce je Čakovský potok. Ten pramení severovýchodně nad intravilánem obce přibližně ve 567 m n. m. a směřuje na jih - místy na jihovýchod. Potok prochází celým intravilánem obce a na jeho jižním konci se vlévá do Opavy na ř. km 84,5. 

Obec Čaková se nachází v povodí řeky Opavy, ta vzniká soutokem Černé a Střední Opavy ve Vrbně pod Pradědem v nadmořské výšce 540 m. Po soutoku teče Opava jihovýchodním a od Nových Heřminov severovýchodním směrem. Po město Krnov má charakter bystřiny, pak se údolí otevírá a řeka vytváří v rovinatém území volné meandry. Do řeky Odry se vlévá v Ostravě ve 210 m n. m. Od Krnova po město Opavu tvoří, s výjimkou okolí obce Holasovice, státní hranici s Polskem (Šustková, 2008).

Mapa vodních toků na území obce Čaková 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Čaková

Přehled vodních děl na území obce Čaková naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Čaková se nenacházejí žádná významná vodní díla.