Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Čaková 101, 793 16 Zátor
tel / fax: 554 645 086
e-mail: ucetni.cakova@seznam.cz, obec.cakova@seznam.cz
Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1
tel. ústředna: 554 697 111
e-mail: epodatelna@mukrnov.cz


Oddělení vodního a odpadového hospodářství
Ing. Pavla Hájková, vedoucí oddělení
tel.: 554 697 325

e-mail: phajkova@mukrnov.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
tel: 595 622 222, 595 622 683
e-mail: posta@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství

Ing. Bc. Lenka Heczková, vedoucí oddělení
tel.: 595 622 683
e-mail: 
lenka.heczkova@kr-moravskoslezsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra