Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Na území městyse Častolovice jsou při povodni na toku Bělá ohrožovány zhruba 4 budovy, které trvale obývá zhruba 9 obyvatel, z toho jeden patří do rizikové skupiny (starší 70 let, důchodci). Dále může dojít především při přívalové srážce k zaplavení ulice U Konpáče a přilehlých ulic.  Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Grafické znázornění ohrožených objektů

Ohrožené objekty na území městyse Častolovice - agregované. 

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází ČOV Častolovice, která by mohla být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Ohrožující objekty na území městyse Častolovice
Kontaminovaná místa na území městyse Častolovice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městyse Častolovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadě městyse Častolovice u předsedy povodňové komise obce.