Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Kostelec nad Orlicí.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise městyse Častolovice.

Osoby na území městyse Častolovice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při vybřežení toku Bělá dochází k zaplavení silnic II/318 směr Synkov a II/321 směr Libel. Objízdné trasy budou vedeny dle povodňové situace v širším okolí městyse ve spolupráci s Policií ČR. Místní komunikace a stezky jsou zaplavovány v údolní nivě Bělé a Divoké Orlice především v lokalitách V olšině, Zazámecké, U Splavu, Stradidla a kolem fotbalového hřiště. »
Dopravní omezení na území městyse Častolovice
Objízdné trasy na území městyse Častolovice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.