Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Masarykova 10, 517 50 Častolovice
Tel.: 736 761 998, 494 320 108
E-mail: 
z.praus@ou-castolovice.cz
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel: 494 337 111, 494 337 200
E-mail: vystrahy@kostelecno.cz
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111
Fax: 495 817 336
E-mail: podatelna@kr-kralovehradecky

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.