POVODŇOVÝ PLÁN městyse Častolovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/16/14821; ze dne 16. 05. 2016
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR953/002551/2016; ze dne 23. 05. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí
Č. j.: SÚŽP 2010/16-11403/16-JL; ze dne 23. 06. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 04. 2019
offline verze 12. 04. 2019
digitalizovaná verze 12. 04. 2019
databáze POVIS 12. 04. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i