Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce: 
Ředitelství Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:
PS Žamberk, Orlická 1101, 564 01 Žamberk

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Častolovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Divoká orlice
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-052/082/084
ID toku: 10100019

 

Vodní tok Bělá
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-064/066/080/082/083/084
ID toku: 10100100

 

Vodní tok Kněžná
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-079/080
ID toku: 10100210

 

Vodní tok Alba
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-083 1-02-03-051/1 1-02-03-051/2
ID toku: 10100405

 

Vodní tok Štědrý potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-081 1-02-01-080
ID toku: 10185388

 

Vodní tok Konopáč
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-051/1
ID toku: 10171763

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-051/1
ID toku: 10171767

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-051/1
ID toku: 10171768

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území městyse Častolovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-051/1
ID toku: 10171770

 

  • Vodní toky ve správě vlastníků pozemků
Vodní tok Zámecký náhon
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-082 1-02-01-081
ID toku: 10170108

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-084
ID toku: 10170125