Hladinoměry - Častolovice

Častolovice (Bělá)

Limnigrafická stanice kat. C se nachází v Častolovicích na toku Bělá. Jedná se o operativní hlásný profil bez vyhlašování SPA. Profil je ve správě ČHMÚ Hradec Králové.

Častolovice - lať (Bělá)

Hlásný profil kat. C tvořený vodočetnou latí se nachází na pravém břehu řeky Bělé, těsně před mostem silnice I/11. Provozovatelem je městys Častolovice.

Kostelec nad Orlicí (Divoká Orlice)

Hlásný profil kat. A se nachází ve městě Kostelec nad Orlicí, asi 650 m pod mostem u silnice na Kosteleckou Lhotu na levém břehu Divoké Orlice.
SPA jsou platná pro úsek: ústí Zdobnice - soutok s Tichou Orlicí. Kritickými místy jsou: Kostelec - jez, Čestice, Lípa. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Hradec Králové.

Rychnov nad Kněžnou (Kněžná)

 

Hlásný profil kat. B se nachází na levém břehu, cca 80 m pod silničním a železničním mostem v blízkosti hřbitova a je ve správě ČHMÚ.

 

Skuhrov (Bělá)

Hlásný profil kat. B, Skuhrov, Bělá se nachází na levém břehu u mostu pod továrnou.

Solnice (Bělá)

Hlásný profil obce Solnice, při pravém břehu a silničním mostu v ulici Mostecká