Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Masarykova 10, 517 50 Častolovice
Tel.: 736 761 998, 494 320 108
E-mail: 
z.praus@ou-castolovice.cz
Palackého náměstí 38, budova B, dveře 101, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel: 494 337 218
E-mail: lledrova@muko.cz

Vodní hospodářství - Ing. Jana Libotovská
Tel: 494 337 229; 773 781 160
E-mail: jlibotovska@muko.cz
Pivovarské náměstí 1245, 1. podzemní podlaží, kancelář P1.104, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 189
E-mail: evalterova@kr-kralovehradecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra