Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:

  • Ohrožené objekty
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Červené Poříčí

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kulturní dům Místo ubytování Červené Poříčí 97 Karásek Karel 30 --
Restaurace Česká koruna Místo stravování Červené Poříčí 8 Vávrová Ivana -- dle požadavku

Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.