Hladinoměry - Červené Poříčí

Červené Poříčí (Úhlava)

Hladinoměrné čidlo spolu s vodočetnou latí je nainstalováno v místě lokálního vybřežení toků na mostní konstrukci na řece Úhlavě. Spolu s již existujícím hladinoměrem ČHMÚ Tajanov poskytuje obyvatelům včasnou výstrahu. Povodňová komise obce Červené Poříčí předává informace o vývoji povodňových průtoků povodňové komisi obce Jíno a povodňové komisi ORP Klatovy.

Dolany, most (Poleňka)

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Dolany je umístěn na středovém pilíři mostní konstrukce.

Klatovy, most u Kauflandu (Drnový potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn za silničním mostem na ulici 5. května v Klatovech u stupně s vodočetnou latí. Provozovatelem stanice je Povodí Vltavy, státní podnik.

Kokšín (Točnický potok)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Kokšín je umístěn na mostě přes Točnický potok v místní části Kokšín. Povodňová komise města Švihov předává informace o vývoji povodňových průtoků  povodňové komisi ORP Klatovy.

Nedaničky (Třebýcinka)

Kritický profil: Nedaničky nad silničním mostem.

Švihov (Úhlava)

Hladinoměrné čidlo kat. C je nainstalováno v místech lokálního vybřežení toků na mostní konstrukci. Informace o vývoji stavu hladiny ve vodním toku předává povodňová komise města Švihov povodňové komisi obce Červené Poříčí a Jíno a povodňové komisi ORP Klatovy.

Tajanov

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Plzeň je umístěn u budovy Povodí Vltavy, státní podnik - závod Klatovy na pravém břehu.

Vícenice (Točnický potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostní konstrukci na silničním mostku na Točnickém potoce v intravilánu obce Vícenice. Provozovatelem stanice je Povodí Vltavy, státní podnik.