Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Červené Poříčí 27, 340 12 Švihov
Tel.: 376 383 156
Fax: 376 383 156
E-mail: ou@cporici.jz.cz

Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy
Tel.:376 347 353
Fax:376 347 342, 376 347 290
E-mail: jmichalkova@mukt.cz

Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: 377 195 330
Fax: 377 195 393
E-mail: marie.hanusova@plzensky-kraj.cz

 Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra