Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací,  jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie C,Úhlava - Červené Poříčí

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Úhlava - Švihov

Evidenční list hlásného profilu kategorie B, Úhlava - Švihov

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Točnický potok - Kokšín

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Drnový potok - Klatovy

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Třebýcinka - Nedanice

Evidenční list hlásného profilu kategorie A, Úhlava - Tajanov

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Točnický potok - Vícenice