POVODŇOVÝ PLÁN obce Červené Poříčí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, s. p.
Č. j.: 20810/2014-323; ze dne 22. 04. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/4146/14/Le; ze dne 01. 07. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 11. 2015
offline verze 30. 11. 2015
digitalizovaná verze 30. 11. 2015
databáze POVIS 30. 11. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i