Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Červené Poříčí 27, 34012 Švihov
Tel.:376 383 156
Fax:376 383 156

E-mail: ou@cporici.jz.cz

Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy
Tel.: 376 347 111, 602 230 000
Fax: 376 347 360
E-mail: krize@mukt.cz

Škroupova 18, 306 32 Plzeň
Tel.: 377 195 111
Fax: 377 195 393
E-mail: povodne@plzensky-kraj.cz

  •  Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
 267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.