Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Nouzové zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení

Funkce (v rámci městyse)

Adresa bydliště (neveřejná)

Telefon

Mobil (neveřejný)

Ing. Zdeněk Dvořák

starosta 777 315 782  

Alena Houčková

místostarostka 728 278 134  

Pavel Houzar

vodohospodář městyse

 

Stanislav  Roubal

provozní technik městyse  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení

Funkce (v rámci městyse nebo JSDH)

Adresa bydliště (neveřejná)

Mobil (neveřejný)

Jaroslava Chudá

vlastník ohrož. nemovitosti

Petr Zástěra

vlastník ohrož. nemovitosti

Miroslav Dolejší

vlastník ohrož. nemovitosti


Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník

Typ techniky a počet

Adresa

Kontaktní osoba

Telefon

Městys Dolní Cerekev

MULTICAR – malý nákladní automobil 1 ks, MAN – kontejnerový nosič 1 ks,
JCB  - traktorbagr 1 ks, Renault Mégane  Scénic – 7 míst 1 ks, motorová pila 1 ks,
kalové čerpadlo 1 ks, mobilní elektrocentrála 1 ks, hliníkové žebříky 2 ks, protipovodňové pytle

Dolní Cerekev 107

Ing. Zdeněk Dvořák

777 315 782

SDH a JPO III

Dolní Cerekev

TATRA T 148 CAS 32  - aut. stříkačka 1 ks, IFA W50 AS 16 – aut. stříkačka 1 ks, motorové stříkačky - PS 12 2 ks, PS 8 1 ks, plovoucí čerpadlo 1 ks, Kalové čerpadlo 1 ks, vysavač na vodu 1 ks, motorová pila 1 ks, brodící holínky 2 ks, hasičské žebříky 2 ks

Dolní Cerekev

 Jiří Procházka

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území městyse Dolní Cerekev

Místo

Typ

Adresa

Kontaktní osoba

Telefon (neveřejný)

Ubyt./strav. kapacita

MěÚ Dolní Cerkev

Místo shromáždění

Dolní Cerekev 107

Ing. Zdeněk Dvořák

-/-

ZŠ a MŠ Dolní Cerekev

Nouzové ubyt., strav.

Dolní Cerekev 26

Mgr. Lubomír Krátký

300/250

Sportovní hala Dolní Cerekev

Nouzové ubyt.

Dolní Cerekev 238

Alena Houčková

200/0

Kino Dolní Cerekev

Nouzové ubyt.

Dolní Cerekev 237

Alena Houčková

80/0

 

Nouzové zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
ZDEVA – obchod s potravinami

Dolní Cerekev 77

Zdeněk Poledna

606 813 992

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Vas, a. s. - divize Jihlava

Žižkova 93, Jihlava

Dispečink

567 569 204,

737 221 622

Vak, a. s. Jihlavsko Komenského 1, Jihlava

Jan Nosek

Daniel Kittler

567 569 123,

567 569 131