Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území městyse Dolní Cerekev

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Dolní Cerekev a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Řešené území městyse spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p.

Nejvýznamnějším vodním tokem území je Jihlava.  Je největším vodním tokem na katastru městyse a představuje bezprostřední ohrožení pro jeho obyvatele, neboť protéká přímo intravilánem Dolní Cerekve. Pramení na jižních svazích Lísku u Jihlávky v nadmořské výšce 670 m n. m. V horní části toku protéká Brtnickou vrchovinou, dále teče napříč Jaroměřickou kotlinou, Znojemskou pahorkatinou, Olešnickou brázdou, Bobravskou vrchovinou a před svým ústím do Dyje protéká krátkým úsekem v Dyjsko-svrateckém úvalu. Její tok až po město Jihlava směřuje severovýchodním směrem. V Jihlavě se pak stáčí na jihovýchod. Celková délka toku dosahuje 181,5 km a plocha povodí zaujímá 3 117 km2. Dolní Cerekev se nachází na horním toku Jihlavy a je tímto tokem primárně ohrožována, neboť přehradní nádrže Dalešice a Mohelno se nachází až dále po proudu.

Dalším vodním tokem, který představuje povodňové nebezpečí, je Hornohuťský potok. Ten pramení v osadě Hutě na katastru sousední obce Cejle. Protéká intravilánem Dolní Cerekve a vlévá se zde zleva do Jihlavy. Celková délka toku měří 4,5 km.

Dalším vodním tokem na katastru je Rohozná, která ústí do Jihlavy nad intravilánem Dolní Cerekve a nezasahuje zastavěné území.

Rovněž další toky jako Hraniční potok a Hanzalka pouze navyšují průtok v Jihlavě, ale samy zastavěné území městyse neohrožují.

Vodní tok Jihlava je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

 

 Vodní toky na území městyse Dolní Cerekev

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Jihlava v profilu Batelov

Místo profiluŘ. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Batelov, Jihlava 165,4 0,551 4,1 -- 7,3 9,7 -- 19 25

 

Základní údaje o vodních dílech na území městyse Dolní Cerekev

Přehled vodních děl na území městyse Dolní Cerekev naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území městyse Dolní Cerekev se nachází celkem 6 vodních nádrží, z nich všechny spadají do IV. kategorie TBD.