Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městyse Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Jihlava.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v městyse, povodňová komise městyse Dolní Cerekev.

Osoby na území městyse Dolní Cerekev budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městyse.

Při přívalových srážkách a vybřežení Jihlavy a Hornohuťského potoka může dojít k zaplavení a uzavření hlavních i vedlejších silnic v intravilánu městyse. Na základě historických zkušeností se jedná především o silnici č. II/639 u č. p. 3 a u č. p. 40. Dále je pak v ohrožení místní komunikace u č. p. 12. »

Objízdné trasy mohou být dle povodňové situace stanoveny i operativně povodňovou komisí ve spolupráci s Policí ČR.
Dopravní omezení na území městyse Dolní Cerekev
Objízdné trasy na území městyse Dolní Cerekev

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.