Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi městyse zřizuje rada městyse k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Dolní Cerekev 107, 588 45 Dolní Cerekev
Tel.: 567 315 014
E-mail: dolnicerekev@dolnicerekev.cz
Masarykovo náměstí 97, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 167 111
E-mail: primator@jihlava-city.cz
Žižkova 1882, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 111
E-mail: posta@kr-vysocina.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.