POVODŇOVÝ PLÁN městyse Dolní Cerekev

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR0008471/2018; ze dne 16. 02. 2018
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM076720/2017-419/Ro; ze dne 18. 01. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Jihlava, Odbor životního prostředí
Č. j.: MMJ/OŽP/28395/2018-DoJ SZ-MMJ/OŽP/7010/2018/2 jihlvp18v00fxm; ze dne 04. 04. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 09. 2020
offline verze 24. 09. 2020
digitalizovaná verze 24. 09. 2020
databáze POVIS 24. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i