POVODŇOVÝ PLÁN městyse Dolní Cerekev

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Jihlava, Odbor životního prostředí - Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 03. 2018
offline verze 02. 03. 2018
digitalizovaná verze 02. 03. 2018
databáze POVIS 02. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i