Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Dolní Cerekev a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava 
Vedoucí provozu - Jindřich Kult
Tel.: 567 302 286, e-mail: provozjihlava@pmo.cz

Příslušný úsekový technik na území městyse:
Ing. Vladimír Kožich
Tel.: 567 302 286, e-mail: kozich@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Dolní Cerekev. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Jihlava 10100008 4-16-01-019, -017, -013
Hraniční p. 10185699 4-16-01-012
Rohozná 10197349 4-16-01-016/2
Hanzalka 10200742 4-16-01-013
Bezejmenný tok 10199874 4-16-01-016/2
Bezejmenný tok 10197913 4-16-01-019

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Ing. Dagmar Vašíková
Tel.: 956 952 201, mob.: 724 523 983, e-mail: dagram.vasikova@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území městyse:

Rajon 201 - Filip Dočkal
Tel.: 956 952 244 (kontakt ověřený přímo u pana Dočkala, na webových stránkách mají uvedené staré číslo)
Mob.: 725 257 847, e
-mail: filip.dockal@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území městyse Dolní Cerekev. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Hornohuťský p. 10188927 4-16-01-018
Bezejmenný tok 10193134 4-16-01-018
Bezejmenný tok 10206961 4-16-01-016/2
Bezejmenný tok 10193670 4-16-01-018