Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil
Ing. Petr Mareš, Ph.D. 465 626 212 724 506 931
Lukáš Stejskal   736 279 515

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Josef Urban - tok Tichá Orlice 465 634 122
Marie Davidová - tok Březná 465 626 619  
Jiří Janků - tok Březná  
František Knápek    

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Mobil (neveřejný) Mobil
Traktor 2x, DA - VW Transporter, A 31 K CAS - 20, plovoucí čerpadlo Kawasaki FC 150 V, elektrocenrála GEKO 7401 500 Lux (+ 2x halogenové světlomety 500W, el. ponorné čerpadlo Ama Drainer F 324). Červená Voda a SDH Červená Voda  
Provazy, háky, lana, krumpáče, lopaty, žebříky, písek, přikrývky. Obecní úřad Červená Voda - Lukáš Stejskal 736 279 515
Dle potřeb obce a možností subjektu. Služby města Králíky  
Dle potřeb obce a možností subjektu. VaK Jablonné nad Orlicí  
Dle potřeb obce a možností subjektu. Rolnická společnost, s. r. o.  

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Červená Voda

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubyt. kapacita
Tělocvična ZŠ Nouzové ubyt. Červená Voda 341  Luděk Bílý 150
Sportovní hala Nouzové ubyt. Červená Voda 777 Jiří Jelínek 100
Kino sál Červená Voda Nouzové ubyt. Červená Voda 164 Petr Mareš 50
Sál SDH Červená Voda Nouzové ubyt. Červená Voda 333 František Knápek 50

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou 

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Mobil
VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. Slezská 350, Jablonné nad Orlicí Ing. Lukáš Novák 602 737 003