Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda
Tel.: 465 626 212 (obecní úřad), 724 506 931 (starosta)
E-mail: podatelna@cervenavoda.cz
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
Tel.: 465 670 701
Fax: 465 631 321, 465 670 804
E-mail: kralika@kraliky.eu

Odbor životního prostředí
K. Čapka 316, 561 69 Králíky
Vedoucí odboru - Ing. Josef Orlita

Tel.: 465 670 881
E-mail:
j.orlita@kraliky.eu


Vodoprávní úřad
Bc. Galina Slavíková
Tel.: 465 670 884
E-mail: g.slavikova@kraliky.eu
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111
Fax: 466 611 220 
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Martin Vlasák
Tel.: 466 026 350
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz

Oddělení vodního hospodářství 
Vedoucí oddělení - Ing. Jana Hroudová
Tel.:
466 026 512
E-mail:
jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra